ADRES:

Lindenstraat 109A

1800 Peutie (Vilvoorde)


Tel: +32 (0)479/93.88.42

Gestalttherapie is een therapievorm waarbij via gesprekken wordt stilgestaan bij jouw ervaring en beleving. Onze ervaring is per definitie lijfelijk, dit noemt men het gewaarzijn. Door jouw gewaarzijn te vergroten krijg je een beter zicht op jouw problemen en kan je bewuster keuzes maken en dus bewuster handelen. Dit gewaarzijn speelt een belangrijke rol in het proces van verandering en heling. Het accent ligt op wat er hier-en-nu wordt gedaan, gedacht en gevoeld. Het contact tussen jou en de therapeut is een belangrijke factor, je kan met jouw gedrag experimenteren in een veilige omgeving die de therapeut creëert. Gestalttherapie is bij uitstek een procesgerichte therapie die werkt vanuit een systemische en holistische visie. Een mens is een onlosmakelijk deel van zijn omgeving. We kunnen maar begrijpen wat er gebeurt door te kijken naar het geheel van de situatie waarin je je bevindt. In de therapie kan gewerkt worden vanuit verschillende werkvormen zoals tekeningen, oefeningen, experimenten,… om andere ervaringen te kunnen laten binnen komen.